Situația Posturilor Vacante În CSM

Situația posturilor vacante în CSM

05 Iunie 2007, 02:06

(Descarcă comentariul SoJust despre situația posturilor vacante în CSM, format .doc)

SoJust a acordat atenție modului în care Consiliul Superior al Magistraturii și Senatul României au convenit să aplice prevederile privind ocuparea funcțiilor de membru.

  1. În ședința din 15.03.2007, judecătorul Iulian Gâlcă, reprezentant al curților de apel din cadrul CSM, a solicitat revocarea din funcție ca urmare a pensionării. Deși cererea nu a apărut pe ordinea de zi [1] și nici nu a urmat programul administrativ obișnuit, Plenul CSM a luat act de cerere și a decis să înainteze Președintelui României propunerea de eliberare din funcția de judecător, prin pensionare, a domnului Iulian Gâlcă. Potrivit prevederilor art. 13 alin. 5 și 7 din Regulamentul de organizare și funcționare a CSM, cu modificările și completările ulterioare, hotărârea în cauză ar fi trebuit să fie redactată în termen de maximum 20 de zile de la pronunțare și publicată în Monitorul Oficial al CSM și pe website-ul său, în termen de 10 zile de la redactare. Totuși, întrucât decizia pronunțată în documentul nr. 447/1154/2007 [2] nu a fost publicată în termenul prevăzut de Regulamentul de Organizare și Funcționare a CSM și nu este accesibil nici în prezent pe pagina www.csm-just.ro, în temeiul art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, SoJust a solicitat precizări cu privire la stadiul soluționării acestei cereri.

(Cererea SoJust de informații de interes public în baza Legii 544/2001)

S-a răspuns prin adresa nr. 258/BIPRM/23.05.200, semnată de purtătorul de cuvânt al CSM, din care se arată că în prezent există posibilitatea neîntrunirii cvorumului necesar bunei funcționări a instituției, pe fondul nenumirii reprezentantului societății civile de către Senatul României pentru postul vacant cauzat de decesul profesorului Avram Filipaş, coroborat cu faptul că, de la începutul anului şi până la 15 martie 2007, unii membri titulari nu au fost prezenţi la toate cele 12 şedinţe ale Plenului CSM, existând posibilitatea motivului participării la diverse acțiuni. În plus, s-a avut în vedere că judecătorul Iulian Gâlcă este coordonatorul grupului de lucru nr. 2, înființat în cadrul CSM, care are ca scop unificarea practicii judiciare a instanțelor de judecată, și face parte din grupul de lucru constituit de Ministerul Justiției pentru elaborarea noului Cod de Procedură Civilă, prezența acestuia fiind imperativă, având în vedere importanța activităților aflate în desfășurare.

(Răspunsul CSM la cererea privind situația de pensionare a judecătorului Iulian Gâlcă)