Concursul De Promovare Al Consilierilor Asimilați Judecătorilor

Concursul de promovare a consilierilor asimilați judecătorilor și procurorilor din Ministerul Justiției

 

14 septembrie 2007, 14:14

 

SoJust semnalează situația apărută ca urmare a constatării de către CSM a nelegalității Ordinului ministrului justiției nr. 663/C/8 martie 2007, privind organizarea de către MJ a concursului pentru promovarea consilierilor juridici din Ministerul Justiției asimilaţi judecătorilor şi procurorilor.

 

În ședința din 13 septembrie 2007, plenul CSM, în urma unei sesizări a SoJust, a hotărât ca aflată în afara legii prevederea Ordinului ministrului justiției nr. 663 / C / 2007, (art. 2) pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului pentru promovarea personalului juridic, cu funcții de execuție, asimilat judecătorilor și procurorilor, din cadrul Ministerului Justiției, potrivit căreia: Direcția Resurse Umane și relații cu Consiliul Superior al Magistraturii din cadrul Ministerului Justiției organizează anual, sau de câte ori este necesar, un examen pentru promovarea personalului juridic asimilat.

 

Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat Nota Direcției de Legislație, Documentare și Litigii nr. 1141 / L / 2007, privind sesizarea adresată Consiliului Superior al Magistraturii de către „Societatea pentru Justiție”.

 

Pe 27 aprilie 2007, într-un comunicat de presă, SoJust a semnalat public existența unui concurs de promovare a consilierilor juridici din cadrul Ministerului Justiției asimilat judecătorilor și procurorilor, în legătură cu care existau suspiciuni puternice de ilegalitate.

 

Pentru a elimina orice prejudiciu adus independenței sistemului judiciar și orice interferență în activitățile acesteia, SoJust a solicitat următoarele:

 

– Ministrul Justitiei, domnul Tudor Chiuariu, să verifice compatibilitatea dintre Regulamentul aprobat prin ordinul 663/C/2007 al Ministerului Justiției și Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare privind examenul de promovare desfășurat în perioada respectivă la Ministerul Justiției și să dovedească că, în fapt, la conducerea Ministerului Justiției nu există „vid de putere”. Fiind vorba de un act administrativ care a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice, ministrului justiției i s-a solicitat fie să-l asume public, fie să se delimiteze de acesta și să ceară instanței să constate nulitatea acestuia;

 

– Ministrul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii să reevalueze necesitatea menținerii instituției „consilierilor juridici asimilați judecătorilor și procurorilor” în conformitate cu prevederile constituționale.

 

În lipsa oricărei reacții din partea autorităților, SoJust a sesizat la 3 iulie 2007 Consiliul Superior al Magistraturii solicitând să se descopere organizarea în afara legii a examenului de promovare a consilierilor juridici din Ministerul Justiției asimilați judecătorilor și procurorilor.

La aceeași dată, 3 iulie 2007, SoJust a formulat la Ministerul Justiției o plângere prealabilă în temeiul art. 1 alin. 1, art. 2 alin. 1 lit. a) teza II, lit. r), lit. p) lit. i) si lit. k) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare, prin care a solicitat revocarea de către ministrul justiției a Ordinului nr. 663/C/2007, precum și suspendarea executării acesteia,respectiv invalidarea concursului, până la revocarea acestuia. Deși termenul legal de soluționare a plângerii prealabile este, conform legii, de 30 de zile de la înregistrare (nr. 80449 / 3.07.2007), nu s-a primit niciun răspuns la aceasta.

 

În prezent, concursul pentru promovarea consilierilor juridici din Ministerul Justiției asimilați judecătorilor și procurorilor este finalizat, împotriva tuturor solicitărilor publice ale SoJust, continuând conform agendei stabilite inițial.