Reacție La Protestul Deținuților

20 decembrie 2006, 13:34

 

Societatea pentru Justiție constată cu îngrijorare amploarea deosebită a protestelor deținuților din închisorile din România.

 

În legătură cu revendicările protestatarilor, SoJust avertizează în primul rând că ordinea publică trebuie respectată și că legiuitorul – singurul în drept să adopte, conform procedurii prevăzute de lege, un act normativ privind grațierea pedepselor – nu poate fi supus niciunei presiuni.

 

SoJust constată confuzia din opinia publică cu privire la procedurile prevăzute de lege pentru adoptarea unui act normativ care vizează grațierea pedepselor, confuzie întreținută de funcționarii care, în intervențiile lor publice, se referă în mod inexplicabil la „decretul” grațierii, aflat în curs de elaborare.

 

SoJust recunoaște realitatea problemelor exprimate de protestatari cu privire la condițiile de detenție: supra-aglomerarea penitenciarelor, existența unor spații care nu corespund deloc cerințelor de igienă, în special în ceea ce privește debitul de aer, suprafața minimă și ventilația, tratarea necorespunzătoare a deținuților, etc. 

 

O soluție pentru aceste neajunsuri, prin implicarea activă a autorităților statului, este absolut necesară, numai astfel se poate realiza scopul concret al sancțiunilor privative de libertate: corectarea și reintegrarea socială a persoanei.

 

SoJust consideră că recenta Lege nr. 275/2006 pentru executarea pedepselor corespunde imperativelor europene în materie și reprezintă premisa îmbunătățirii condițiilor din penitenciare. Solicităm adoptarea imediată a Regulamentului de aplicare a legii, Regulament care urma să fie adoptat de Guvern prin hotărâre, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a legii (20 octombrie 2006).

 

În plus, SoJust atrage atenția că un astfel de Regulament adoptat nu poate prevedea activitatea jurisdicțională a judecătorului delegat pentru executarea pedepselor și nici a judecătorului delegat la Direcția de Executare Penală, în primul rând pentru că puterea executivă nu poate interveni în organizarea și funcționarea altei puteri în stat și, în al doilea rând, pentru că singurul organ abilitat să stabilească atribuțiile unui astfel de judecător este Consiliul Superior al Magistraturii (art. 139, lit. c din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară). În mod normal, legiuitorul ar fi trebuit să prevadă o astfel de reglementare în sarcina Consiliului Superior al Magistraturii și a judecătorilor delegați pentru executarea pedepselor și executărilor penale, tocmai pentru a da eficiență noilor atribuții acordate de legea nr. 275/2006 către judecător. Lacuna din actul normativ menționat este de natură să împiedice îndeplinirea profesională de către judecătorii delegați a obligațiilor legale stabilite de art. 6 din Legea nr. 275/2006.

 

Legea este ineficientă din cauza lipsei pârghiilor de implementare, constând în: lipsa finanțării necesare; gestionarea necorespunzătoare a fondurilor destinate construirii penitenciarelor moderne; lipsa de transparență la nivelul administrațiilor penitenciarelor în luarea deciziilor cu privire la deținuți; comportamentul unui număr semnificativ de funcționari din sistemul administrației penitenciare, încă neadaptați la funcția specială pe care o au, poziție care le impune obligația de a respecta valorile etice stipulate în statutul profesiei: integritate, obiectivitate, transparență, receptivitate și responsabilitate profesională.

 

SoJust dezaprobă orice act de violență și solicită autorităților competente să ia măsuri concrete și adecvate pentru a asigura standardele minime de detenție, impuse de legislația europeană și națională.