Atacuri Serioase Ale Ministerului Justiției La Adresa Independenței Juriștilor

09 mai 2007, 13:04

 

Noi, organizațiile semnatare,

 

ne exprimăm profunda îngrijorare față de modul în care ministrul Justiției a propus revocarea din funcția de conducere la DNA a procurorului Doru Țuluș, ceea ce ni se pare discreționar, alarmant și inacceptabil:

 

– este discreționară deoarece ministrul justiției abuzează de dreptul său, printr-o interpretare subiectivă și superficială a textelor legale, fără a oferi o motivație bazată pe verificarea performanței profesionale și manageriale a procurorului în cauză;

– este alarmant, deoarece este un gest clar de inițiativă de control politic în lupta împotriva corupției;

– este inacceptabilă întrucât constituie o imixtiune nepermisă și arbitrară în organizarea și funcționarea Ministerului Public, precum și o încălcare a independenței procurorului, așa cum este consacrată de art. 3, din Legea nr. 303/2004, republicată.

 

Atragem atenția asupra faptului că autoritatea constituțională a ministrului justiției asupra procurorilor trebuie să se limiteze la respectarea statutului lor de independență în spiritul Recomandării 19 (2000) privind rolul procurorului în justiția penală, adoptată de Comitetul Miniștrilor Consiliului Europei din 06.10. 2000, recomandare semnată tot de România. Acesta prevede următoarele:

 

– guvernul, în raport cu procurorii, trebuie să-și exercite atribuțiile în mod transparent și în conformitate cu dreptul intern și principiile internaționale;

– dezvoltarea carierei, promovarea și mobilitatea membrilor ministerului public trebuie să se bazeze pe criterii transparente și obiective precum competența și experiența;

– procedura de revocare a procurorilor din funcție trebuie să garanteze o evaluare corectă și obiectivă.

 

Aceste recomandări asigură că statul de drept și, implicit, o justiție independentă pot fi realizate fără intervenția politicii.

 

Solicităm cu tărie următoarele:

  1. Ministrul Justiţiei să facă publice motivele care au stat la baza propunerii de revocare a procurorului Doru Țuluș. Opinia publică și corpul judecătorilor și procurorilor au dreptul să cunoască argumentele în baza cărora un politician, fie el sau ministrul justiției, își justifică tendința de control total, arbitrar și nemotivat asupra organizării administrative a unei structuri deosebit de importante a justiției.

 

  1. Ministrul Justiției să-și revoce actul administrativ, lipsit de orice logică instituțională într-un stat de drept, subliniind încă o dată că se impune o evaluare obiectivă și serioasă a performanțelor pe care DNA le-a realizat, și nu acționarea în decizii de moment, pe fond emoțional.

 

  1. Ministrul Justiției să evite imixtiunea în justiție, cum ar fi situațiile legate de aprecierile condamnărilor pronunțate de instanțe pentru fapte de corupție sau asimilate acestora. Este inadmisibil ca un reprezentant al executivului să solicite instanțelor de judecată executarea condamnărilor inculpaților trimiși în judecată pentru fapte de corupție, întrucât individualizarea judiciară a pedepselor este unul dintre atributele esențiale ale independenței judecătorului.

 

  1. Solicităm colegilor procurori să dezvăluie public orice încercare de a influența anchetele lor în curs de către orice persoană.

 

  1. În ceea ce privește declarațiile prim-procurorului Daniel Morar cu privire la influențele pe care ministrul Justiției le-ar fi exercitat asupra acestuia, solicităm Consiliului Superior al Magistraturii să se sesizeze pentru a apăra independența procurorilor despre care au apărut suspiciuni. 

 

  1. În legătură cu acțiunile și declarațiile actualului ministru al Justiției, pe care le considerăm extrem de grave în raport cu independența justiției, solicităm Consiliului Superior al Magistraturii ca, în virtutea rolului său de garant al independenței justiției, să decidă dacă independența judecătorilor și procurorilor a fost încălcată prin aceste acțiuni și declarații.

 

  1. Chemăm toți factorii de decizie din justiție, dar și societatea civilă la o discuție rațională, nepărtinitoare, cu scopul unui proiect de lege privind rolul și obiectivul procurorilor în sistemul autorităților judiciare, cu alte cuvinte, statutul acestora. În acest sens, facem apel la ministrul Justiției, în virtutea rolului său de inițiator al problemelor de politică publică, să lanseze fără întârziere această dezbatere publică atât de necesară pentru realizarea și garantarea unei justiții independente.

 

Societatea pentru Justiție (SoJust)

Uniunea Națională a Judecătorilor din România

Asociația pentru Apărarea Drepturilor și Independenței Judecătorilor din Bihor

Forumul Judecătorilor Olteniei

Asociația Magistraților din România – Filiala Cluj

 

Contact: Horatius Dumbravă, tel. 0740-960957, dumbravahoratiu@yahoo.com (Președintele SoJust)

Jud. Dana Garbovan, tel. 0740-134199, danapascut2002@yahoo.com (Președintele AADIJ din Bihor)