Avocat

Profesia de avocat

Idei centrale:

Avocații trebuie să fie implicați în reforma justiției.

Dar mai întâi trebuie rezolvată criza de identitate a acestei profesii.

Acestea sunt probleme financiare care trebuie clarificate.

Profesia de avocat a cunoscut evoluții spectaculoase și surprinzătoare în ultimii 16 ani. Pretenția conducătorilor de profesie de a recupera și continua tradiția antebelică a fost contrazisă de realitatea evenimentelor și a reglementărilor postrevoluționare, care au transformat dreptul românesc într-un produs hibrid, marcat de toate țările mai noi și mai vechi ale societății românești.

Acest raport precizează succint (dar relevant) și subiectiv (dar sincer), doar câteva dintre circumstanțele care au determinat contradicțiile și inechitățile cu care ne confruntăm astăzi.