Reglementări Interne

În prezent, toate instanțele din țară funcționează după un singur regulament, adoptat de CSM. Doar ICCJ a adoptat un regulament separat [8] . SoJust se opune acestei practici. Existența unui singur regulament pentru aproximativ 230 de instanțe este contraproductivă – acestea au grade diferite, număr diferit de personal, funcționează în zone geografice diferite (ceea ce a dus în concret la conturarea unor practici locale).

Pentru a împuternici instanțele și, în egală măsură, pentru a le eficientiza activitatea, CSM ar trebui să adopte doar un regulament-cadru, iar restului fiecărei instanțe să li se ofere posibilitatea, eventual prin intermediul consiliului de administrație, să adopte regulile necesare unui bun funcționarea în raport cu specificul și nevoile naturale ale regiunii sau ariei de competență. apreciem că acest lucru va duce nu numai la eficiența generală a justiției ca serviciu public, ci la fel de important dacă nu și mai important va servi intereselor justițiabililor, ale cetățenilor în general.

Unul dintre cele mai aberante aspecte este cel legat de programul de lucru al magistraţilor . Sunt instanțe în care președinții insistă pentru îndeplinirea condițiilor de prezență, deși această obligație nu cunoaște vreo reglementare legală. apoi, deși actualul Regulament Intern prevede într-un rt. 88 alin. (1) că „Programul de lucru în instanțe este de 8 ore pe zi, timp de 5 zile pe săptămână; programul începe de obicei la ora 8.00 și se termină la ora 16.00”, de multe ori ședințele de judecată au loc în afara acestor ore, indiferent dacă sunt proceduri civile sau penale. SoJust militează însă pentru un program flexibil de lucru al judecătorilor, prezența la instanță urmând să fie asigurată doar pentru a asigura îndeplinirea sarcinilor judiciare și, cel mult, administrative. O asemenea flexibilitate a prezenței judecătorilor la instanță este impusă, cel puțin în prezent, de condițiile materiale precare pe care le au, birourile acestora fiind supraaglomerate și lipsite de condițiile de bază de igienă, aspecte care influențează negativ activitatea judecătorului.