Legea Cu Privire La Minister

SoJust, UNJR Procese împotriva OUG 95/2007 privind modificarea legii răspunderii ministeriale
01 noiembrie 2007 23:08
1. La 31 octombrie 2007 Curtea de Apel Bucuresti a solutionat dosarul nr. 7310/2/2007 , având ca obiect cererea de suspendare a executării Deciziei nr. 695/2007 a Consiliului Superior al Magistraturii și a Regulamentului privind procedura de numire a judecătorilor în Comisia specială constituită pentru analiza sesizărilor privind săvârșirea unei infracțiuni în exercițiul funcției de către membrii Guvernului, până la pronunțarea tribunal de prima instanță . Cererea de suspendare a fost admisă, până la soluționarea pe fond a cererii de anulare a celor două acte emise de Consiliul Superior al Magistraturii.

Textul cererii de suspendare poate fi găsit aici .

2 . La 31.10.2007, SoJust și UNJR au formulat și introdus mai multe cereri:

a) plângere prealabilă la Consiliul Superior al Magistraturii împotriva Hotărârii CSM 433 / 18.10.2007 prin care au fost propuși pentru numirea în comisia prezidențială de încuviințare a urmăririi penale un număr de 5 judecători. Plângerea prealabilă a fost înregistrată sub nr. 21934/1154/07 si are ca obiect cererea de revocare de catre CSM a deciziei atacate.

Textul integral al reclamației poate fi descărcat aici.

b) Cerere de suspendare a efectelor Hotărârii CSM 433 / 18.10.2007 prin care au fost propuși pentru numirea în comisia prezidențială de încuviințare a urmăririlor penale un număr de 5 judecători.

Cererea a fost înregistrată la Curtea de Apel București, sub nr. – 7613/2/2007 si a primit termen la 14.11.2007.

Textul integral al aplicației poate fi descărcat aici.

c) Acțiune în contencios administrativ prin care sa anulat în fond Decizia nr. 695 / 11.10.200 7 a Consiliului Superior al Magistraturii și Regulamentul privind procedura de numire a judecătorilor în Comisia specială constituită pentru analiza sesizărilor privind săvârșirea unei infracțiuni în exercițiul funcției de către membri ai Guvernului, în așteptarea hotararea instantei de fond.

Acțiunea a fost înregistrată sub nr. 7611/2/2007 la Curtea de Apel Bucuresti si a primit termen la 29.11.2007.

Textul integral al aplicației poate fi descărcat aici.

Odată cu acțiunea în contencios a fost formulată și o excepție de neconstituționalitate, invocând întreaga neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95 din 4 octombrie 2007 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I nr. 678 din 4 octombrie 2007.

Textul excepției poate fi descărcat aici .

3. Vă reamintim că SoJust și UNJR s-au opus ferm OUG nr. 95/2007 de la adoptare, după cum urmează:

· Pe 5 octombrie 2007, într-un comunicat de presă, SoJust avertizează că „modificarea legii răspunderii ministeriale prin ordonanță de urgență și conținutul acestor modificări sunt soluții politice pe termen scurt incompatibile cu statul de drept”. și solicită Consiliului Superior al Magistraturii al CSM să evalueze în regim de urgență compatibilitatea mecanismelor introduse prin Ordonanța de Urgență nr. 95/2007 cu regulile separației puterilor în stat, independența justiției și statutul judecătorului, precum și să declanșeze procedura legală de soluționare a conflictului, prin sesizarea Curții Constituționale a României. ”

· La 8 octombrie 2007, SoJust a înaintat președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul Anton Pandrea, o scrisoare deschisă prin care solicita sesizarea Curții Constituționale în vederea soluționării conflictului juridic de natură constituțională cu Guvernul și Parlamentul României. . Scrisoarea a subliniat gravitatea situației create de nesocotirea sistematică și prelungită a competențelor CSM de a avizarea acte normative privind justiția și a considerat că necunoașterea programată a rolului consultativ al CSM în procesul legislativ de către Guvern și Parlament constituie un grav abuz si daune ireparabile. conţinutul legislaţiei referitoare la sistemul judiciar.