Decizii ale CSM

Căutarea deciziilor CSM este foarte dificilă. Dacă vrei sa găsești o decizie asupra unui aspect specific sau legată de o anumită persoană, acest lucru este imposibil, deoarece nu există un sistem electronic de căutare și nici o descriere a acestora. SoJust pune la dispoziție pe site-ul său, pentru cei interesați, o astfel de schiță a deciziilor pronunțate de Plen până acum [33] (ceea ce ar fi trebuit făcut de cei care sunt plătiți pentru asta, membrii SoJust au făcut pro bono).

 

Ca o remarcă generală, ar fi normal ca deciziile care nu sunt luate în unanimitate să aibă precizat numărul celor care au votat pentru, împotrivă sau s-au abținut; iar cei care au o altă părere decât majoritatea ar trebui să-și motiveze opiniile separate. Interesant este că hotărârile, atât ale Plenului, cât și ale secțiilor, sunt semnate doar de președinte sau de vicepreședinte, deși orice hotărâre ar trebui să fie semnată de cei care o adoptă. Există o reglementare – ​​art. 7 alin.4 lit.e) din Regulamentul de organizare și funcționare a CSM conform căruia Președintele semnează actele emise de plen, dar nu credem că această prevedere se poate referi la decizii, ci doar la comunicate și adrese.

 

Analizând hotărârile CSM, în mare parte publice pe site-ul CSM [34] , am constatat o mulțime de nereguli, inacceptabile pentru membrii CSM care sunt în majoritate magistrați și deci ar fi trebuit să fie obișnuiți cu aplicarea legii, de exemplu, redactarea și publicarea deciziilor.