Recomandări

Având în vedere cele de mai sus, precum și faptul că majoritatea dosarelor împotriva României pun în discuție soluțiile pronunțate de instanțe și modul în care au acționat procurorii, SoJust recomandă următoarele:

· Implementarea cât mai curând posibil a prevederilor Recomandării (2004) 4E a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei;

· Acordarea unei importanțe deosebite educației pentru drepturile omului și includerea cursului privind protecția europeană a drepturilor omului în programele de studii de drept, poliție, științe administrative și politice, științe sociale etc.;

· Efectuarea de modificări legislative în vederea eliminării contradicțiilor, lipsei de claritate și coerență a actelor normative în vigoare; în acest sens, în cadrul Ministerului Justiției sau al Consiliului Legislativ ar trebui înființat un departament special care să verifice compatibilitatea întregii legislații;

· O mai bună cunoaștere și însușire a jurisprudenței CEDO de către instanțele interne și aplicarea directă a deciziilor CEDO de către magistrații români, chiar înainte de modificările legislative; [47] precum și adoptarea la nivel național a unui plan clar de formare continuă a magistraților cu privire la cunoașterea aprofundată a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului.

· Adoptarea unei strategii naționale privind responsabilitatea organelor administrației publice care dispun vânzarea imobilelor către chiriași prin încălcarea hotărârilor instanțelor de judecată care au dispus restituirea în natură către proprietar, prin stabilirea de sancțiuni clare:

· Adoptarea unei strategii naționale privind responsabilitatea organului magistraților în vederea interpretării și aplicării uniforme a legii.

· Adoptarea unei legislații care interzice în mod explicit autorităților implicate în proceduri judiciare (poliție, parchet, servicii speciale, instanțe) dar și altor autorități ale statului (guvern, ministere, parlament, autorități județene sau locale) să se pronunțe asupra vinovăției unei persoane. înainte de existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive de condamnare.